The English version
will be available very soon.

We apologize for any inconvenience.

Over Vrede van Utrecht Stript

In 1713 maakte de Vrede van Utrecht een eind aan een lange oorlog waarin vrijwel alle West-Europese landen betrokken waren. Het vredesverdrag kwam tot stand na ruim een jaar van diplomatieke onderhandelingen, waarvoor de stad Utrecht als locatie was gekozen. Dat een grote oorlog werd beslecht door onderhandelingen tussen alle betrokkenen was bijzonder, en wordt wel gezien als het begin van moderne internationale conflictbeheersing.

Merkwaardigerwijs is de Vrede van Utrecht in het buitenland bekender dan in Nederland. In schoolboeken wordt de Vrede van Utrecht niet of nauwelijks genoemd, terwijl deze ook in de Nederlandse geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld. Misschien heeft het ermee te maken dat met de Vrede van Utrecht een einde kwam aan de politieke invloed van de Nederlanden op het wereldtoneel, en heeft men de gebeurtenis uit het collectieve geheugen verdrongen – zoals de Galliërs in het Asterix-album Het gouden schild geïrriteerd uitroepen: “niemand weet waar Alesia ligt”, de plaats waar zij door Caesar vernietigend werden verslagen.

Verfrissende strip door De Inktpot

Over de betekenis van de vredesonderhandelingen voor de stad Utrecht is al helemaal weinig algemeen bekend. Utrechts stripgenootschap De Inktpot wil daar met een stripserie -een klein beetje- verandering in brengen. Verschillende Utrechtse tekenaars verbeelden de kleine en de grote verhalen rond de vredesonderhandelingen in 1713. Een kleine stad die overspoeld wordt door buitenlandse delegaties van allerlei pluimage, die ruim een jaar een stempel drukken op het leven in de stad; de ontruiming van het stadhuis voor de onderhandelingen, festiviteiten en culturele evenementen die door de delegaties in de stad worden aangericht, het contact tussen Utrechters en 'vreemde' buitenlanders, de verhoudingen tussen de onderhandelaars, enzovoort. Aan de hand van plaatselijke gebeurtenissen wordt ook een beeld geschetst van nationale en internationale verwikkelingen.

De strips worden speciaal gemaakt voor Vrede van Utrecht, in samenwerking met Het Utrechts Archief voor de historische accuratesse. In april 2013 verscheen de laatste update van de strip. De hele stripserie is nu hierboven te lezen.

Op www.isgeschiedenis.nl/vrede-van-utrecht/ verschijnt tegelijk met iedere publicatie van een nieuwe strip-aflevering een makkelijk toegankelijk historisch artikel over het thema van de strip.

Google Analytics Alternative