The English version
will be available very soon.

We apologize for any inconvenience.

Architectuur

Beladen Architectuur, vormgeven aan herinnering

In 2013 organiseert Architectuurcentrum FASadE het programma Beladen Architectuur, vormgeven aan herinnering, over collectief geheugen. Hoe geef je vorm aan een dramatische gebeurtenis of een traumatisch verleden? Doe je dat met een groots gebaar, dat recht doet aan het leed van de slachtoffers? Doe je hen ooit voldoende recht? Of stel je je juist met terughouding op, deemoedig en met respect voor hen die gevallen of geslachtofferd zijn?

lees meer >

Google Analytics Alternative