The English version
will be available very soon.

We apologize for any inconvenience.

Internationaal

Het is onze taak om de identiteit van Utrecht te versterken als Europese stad van kennis en cultuur. Op verschillende plaatsen in de programma's slaan we daarom een internationale brug. Voorbeeldprojecten zijn Eutopia, Routes to Transformation, Arts in Conflict-blog en de samenwerking met de Universiteit Utrecht die resulteert in een aantal internationale conferenties. Onder de noemer Kunst in Oorlog ('Arts in Conflict') organiseren we debatten, publieke interventies en tentoonstellingen.

Kunst in Oorlog concentreert zich op drie onderwerpen. Er wordt samenwerking gezocht met instellingen en personen die;

  • De kunstzinnig verbeelde oorlog naar Utrecht halen en de oorlogen in Utrecht tonen;
  • De wetenschappelijke analyse en reflectie op oorlogen in Utrecht laten plaatsvinden;
  • Bijdragen aan het verwezenlijken van het ideaal van Utrecht als Vreedzame Stad.

Kunst in Oorlog doet dat voor en achter de schermen, helpt exposities realiseren, co-programmeert filmreeksen en houdt een blog bij: www.artsinconflict.nl. Dit blog is een verzamelplaats voor berichtgeving over kunstenaars, sociaal activisten en culturele rebellen in conflictgebieden die kunst en cultuur inzetten om mensen te verbinden.

Google Analytics Alternative