The English version
will be available very soon.

We apologize for any inconvenience.

Monumenten

Vredesfort

Het Vredesfort, onderdeel van het educatieprogramma Vrede van Utrecht op School, is een interactieve tentoonstelling waar schoolkinderen aan de slag gaan met de thema’s die ook bij de totstandkoming van de Vrede van Utrecht belangrijk waren. Naast het thema oorlog en vrede is er veel aandacht voor onderwerpen als vooroordelen, pesten en het zondebokverschijnsel. In een zestal nissen van de voormalige kogelvanger is een tweetalige (Engels en Nederlands) buitententoonstelling ingericht.

lees meer >

Google Analytics Alternative